Niska emerytura, małe świadczenia

Jak przeżyć, jak dorobić, jak być zadowolonym emerytem

Browsing Posts tagged dla emeryta

Emeryt, który chce sobie dorobić do niskich świadczeń, nie ma łatwego życia. Musi uporać się z ogromną ilością formalności i bzdurnych biurokratycznych zasad po to, by zapewnić sobie życie na godziwym poziomie.

Od początku tego roku znowu obowiązują przepisy, zgodnie z którymi emeryt nie może jednocześnie pracować i pobierać świadczenia z ZUS. Rząd argumentuje, że to sposób na ograniczenie bezrobocia i kolejne oszczędności dla ZUS. Emeryci oponują, że widzą w tym tylko kolejne utrudnienie dla osób aktywnych, które po przejściu na emeryturę wciąż chcą pracować.

Brak możliwości łączenia pracy zawodowej z pobieraniem emerytury to spore pole do nadużyć. Wielu emerytów decyduje się na to, by pracować na czarno, bez umowy (a tym samym i bez podatków!) po to, by co miesiąc nie musieć zastanawiać się, czy lepiej opłacić rachunki, czy wykupić wszystkie leki.

Emerytura nie zostanie przyznana, jeśli starsza osoba nie rozwiąże umowy o pracę. Nie ma jednak żadnych ograniczeń, które zabraniałyby ponownego podjęcia pracy i podpisania umowy po kilku dniach przerwy. W efekcie kilkadziesiąt tysięcy emerytów zrezygnuje z pracy na jeden dzień tylko po to, by móc odbierać należne im świadczenie zgodnie z prawem.

Przejście na emeryturę nie powinno być jednoznaczne z brakiem wszelkiej aktywności. Warto zdawać sobie sprawę, że utrzymywanie sprawności intelektualnej przyczynia się też do dłuższego utrzymania sprawności fizycznej. Jak to osiągnąć?

Obecnie mamy do dyspozycji wiele ciekawych kursów organizowanych właśnie z myślą o emerytach. Warto korzystać z tego rodzaju ofert, szczególnie, że wiele z nich jest dofinansowywanych, a nawet zupełnie bezpłatnych.

Możemy zapisać się na przykład na kurs komputerowy. Obsługa komputera czy umiejętność posługiwania się Internetem są bardzo przydatne w dzisiejszych czasach. Mogą stanowić okno na świat, sposób na nawiązywanie nowych znajomości i znakomite źródło rozrywki.

Niestety wielu starszym osobom brakuje odwagi do tego, by poprosić swoich wnuków czy dzieci o krótką lekcję nauki na komputerze. Chociaż chęć zdobywania nowych umiejętności to bardzo pozytywna cecha, emeryci często się tego wstydzą i rezygnują ze swoich planów.

Kurs komputerowy to doskonała okazja do tego, by przełamać swoje opory. Oprócz obsługi podstawowych programów komputerowych, program kursu obejmuje też obsługę poczty elektronicznej i popularnych przeglądarek internetowych.

Niewielka renta zmusza wiele osób, które otrzymują to świadczenie do dość taniego życia. Wydaje im się, że jest to ich konieczność a wręcz przymus. Nie do końca jest to prawdą. Okazuje się, że seniorom (emerytom) przysługują pewne specjalne zniżki o których często nie wiedzą sami zainteresowani, gdyż nikt nie troszczy się o to, by ich poinformować… Przyjrzyjmy się zatem jakie zniżki przysługują lub będą nam przysługiwały na emeryturze.
Po pierwsze obniżka dotyczyć będzie abonametnu RTV. Do tej pory jedyną grupą uprzywilejowaną, były osoby które ukończyły 75 rok życia. Jednakże postarano się by rozszerzyć tę klauzulę także o osoby, które ukończyły już 60-ty rok życia, a których emerytura nie przekroczyła 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Po drugie obniżka w środkach masowego transportu – w niektórych miastach jest to wiek 75 roku życia, w innych osoby od 65 roku życia mogą jeździć na ulgowych biletach.
Po trzecie podróżowanie PKS, niektórzy przewoźnicy ustalają indywidualnie tańsze przejazdy dla emerytów – wystarczy o nie dopytać w kasie przy kupnie biletu.
Po czwarte tanie przejazdy kolejowe – dwa razy do roku tacy przewoźnicy jak: Tanie Linie Kolejowe, Express InterCity, pociągi ekspersowe, Regio i InterRegio – udostępniają seniorom oraz ich współmałżonkom możliwość nabycia biletu ze zniżką ponad trzydziestoprocentową.
Tanie Linie Lotnicze – tutaj także przysługuje ulga: osoby powyżej 60 roku życia mogą podróżować samolotami po cenach promocyjnych – zniżka to 10/20%.
Tańsze bilety do kina i teatru. Wiele tego typu placówek kulturalnych zadbało także o potrzeby seniorów. Prowadzą one ciągłą sprzedaż biletów nawet o połowę tańszych niż te oferowane dla innych osób. Ponadto emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom przysługują zniżki na bilety wstęp do wszystkich państwowych muzeów – o obniżce decyduje dyrekcja muzeum.

Emeryci to najczęściej osoby starsze, które z określonych względów zaprzestały już podejmowanej aktywności zawodowej. Dla wielu z nich jest to prawdziwy dylemat, gdyż nie do końca wiedzą co teraz zrobić z wolnym czasem. Jak nim zagospodarować? Gdzie się udać, by życie spędzane na emeryturze, było przyjemne i nie zionęło nudą czy monotonią. Propozycji, na to jak zarządzić tą „nadwyżką” wolnego czasu tak naprawdę nie brakuje. Jedną z nich – i chyba najbardziej atrakcyjną dla emeryta, jest udział w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych, określanych jako Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tego typu placówek nie brak w większych miastach w całej Polsce. Zachęcają one ludzi seniorów do aktywnego uczestnictwa w licznych, zróżnicowanych tematycznie zajęciach. Zajęcia te mają na celu nie tylko poprawienie sprawności intelektualnej ale są także doskonałą propozycją dla każdego seniora,  na to by nie czuł się wyobcowany ze społeczności, w której się nadal znajduje. Jest to też ogromna szansa na poznanie czegoś – jakiejś dziedziny wiedzy, nabycie nowych umiejętności, które do tej pory były zbyt odległe i zbyt niedostępne dla seniora z tych czy innych przyczyn.

Uniwersystety Trzeciego Wieku dają też seniorom niepowtarzalną okazję ku temu, by mogli oni zaktualizować już posiadaną wiedzę w danej dziedzinie. Tym samym zyskują oni możliwość dostosowania się do otaczajacej ich rzeczywistości. Zajęcia jakie prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku odbywają się w kilku różnych formach. Są to: wykłady, seminaria, pokazy, zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, lektoraty językowe. Przy każdej z placówek istnieją także specjalne zespoły twórcze czyli : plastyczny, muzyczny, literacki. Każda placówka organizuje też wyjazdy zagraniczne i ogólnopolskie, obozy kondycyjne oraz niekiedy wyjazdy rehabilitacyjne krajowe. 

0xzelso8

Nawet jeśli do przejścia na emeryturę zostało ci jeszcze ładnych parę lat już teraz warto zapoznać się z mechanizmem funkcjonowania systemu emerytalnego w naszym kraju.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że pieniądze na przyszłą emeryturę gromadzi się obecnie w trzech filarach.

Pierwszy z nich to ZUS, który obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Opłacanie składek jest obowiązkowe i nie mamy wpływu na ich wysokość. Tutaj trafia większa część naszych pieniędzy i niestety nie są one w żaden sposób inwestowane ani pomnażane.

Drugi filar to fundusz emerytalny, do którego obowiązkowo musi należeć każda osoba urodzona po 1968 roku. Wybór funduszu to kwestia indywidualna, każdy z nas powinien samodzielnie podjąć tą decyzję. Jeśli nie zrobimy tego w odpowiednim czasie, system przydzieli nas do losowego funduszu, co może nie być dla nas korzystne. ZUS przekazuje część naszych składek do funduszu, który odpowiednio nimi gospodaruje. Od sposobu tego gospodarowania zależy wysokość naszej emerytury, warto więc starannie przemyśleć wybór tego funduszu.

Ostatni trzeci filar nie jest obowiązkowy. Obejmuje on wszystkie inne formy gromadzenia pieniędzy na przyszłą emeryturę. Warto z nich korzystać, jeśli tylko mamy taką możliwość.